เทคโนโลยีหลังพิมพ์

นอกจากเทคโนโลยีการพิมพ์ที่ได้มาตรฐานแล้ว เรายังให้บริการเทคโนโลยีหลังการพิมพ์ อันจะเพิ่มมูลค่าของสินค้าของท่านให้มากขึ้น เทคโนโลยีหลังการพิมพ์ของเรานั้นรวมถึง การปั๊มนูน, ปั๊มทองหรือเงิน, งานเคลือบชนิดต่าง, อาบพลาสติก, อาบยูวี, ทำสปอตยูวี, การตัดและประกอบขึ้นรูป

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาคลิกเพื่อติดต่อเรา